Језици:
  • Српска
  • English
  • Русский

Karibski Poker

Caribbean Poker је raznovrsnost igre karata u kojoj se pobjeda određuje ovisno o kombinaciji od pet karata. Ta će se igra zasigurno dopasti ljudima koji više cijene spokojnu atmosferu igre uz koktel i razgovor sa prijatnim sabesjednicima.

U igri učestvuje jedan špil – 52 karte (bez džokera).

Igra se vodi na specijalnom stolu, predviđenom za poker igre, sa šest boksova za igranje. Svaki je boks podijeljen na dva dijela – mjesta za uloge ANTE i BET.

  1. АNТЕ – početni ulog koji označava uključenje u igru.
  2. BET–  ulog koji potvrđuje želju igrača da nastavi igru.

BЕТ je uvijek jednak dva ANTE.

Također, na površini stola su označena mjesta za uloge BONUS, koja se nalaze prekoputa svakog boksa. Svaki boks igra protiv karata djelitelja. Ulozi na boksovima ne zavise jedan od drugog i regulišu se samo minimumom i maksimumom stola navedenim na specijalnim tablicama koje se nalaze na svakom stolu. Također je na tablicama navedena maksimalna isplata (na jedan boks imajući u vidu isplate na ANTE, BET i BONUS).

Za pobjedu je potrebno da konačna kombinacija karata igrača bude bolja od kombinacije karata djelitelja.

Prioritet u vrijednosti karata u pokeru odgovara njihovom značenju u standardnom špilu za igranje (izuzetak predstavlja skala od asa do petice, gdje se as računa kao najmanja karta). Prioritet u vrijednosti boja se primjenjuje kod poređenja jednakih kombinacija.

Primjenjuje se sljedeći redosljed boja (po uzlaznom redosljedu): tref, karo, herc, pik.

 

Tok igre

Igrači stavljaju uloge na boks ANTE. Djelitelj prima uloge i dijeli karte samo na igrajuće boksove. Igračima po 5 karata "zatvoreno", a sebi 4 karte "zatvoreno" i 1 "otvoreno".

Poslije toga igrač gleda svoje karte. Ako odluči da igra dalje, neophodno je da stavi ulog BET. Ako je igrač odlučio da odbaci karte, on gubi samo ulog ANTE. Nakon što svi igrači donesu odluku, djelitelj otvara svoje karte i objavljuje svoju kombinaciju.Minimalna kombinacija i za igrača i djelitelja je as i kralj bilo koje boje.

Ako je kombinacija igrača bolja od kombinacije djelitelja – igrač dobija ulog ANTE 1:1 i ulog BET u skladu sa tablicom isplata.

Ako je kombinacija igrača lošija od kombinacije djelitelja – on gubi oba uloga (ANTE+BET). Ako djelitelj nema igru (t.j.  nema jednu od kombinacija utvrđenih pravilima), onda svi igrači, koji su ostali u igri, neovisno o kombinaciji karata, dobijaju ulog ANTE 1:1.

Osim gorenevedenog, igrač ima mogućnost da zamijeni jednu kartu za ulog ANTE, a zatim da donese odluku o nastavku igre.

Kombinacija

Opis

Isplata

 Royal Flush Pet jačih karata u skali iste boje
(10, žandar, dama, kralj, as)
 100:1
 Straight Flush  Pet karata u skali iste boje  50:1
 Four of Kind  Četiri karte iste vrijednosti  20:1
 Full House  Tri karte jednake vrijednosti plus dvije karte druge vrijednosti  7:1
 Flush  Pet karata iste boje  5:1
 Straight  Pet karata u skali neovisno o boji  4:1
 Three of Kind  Tri karte iste vrijednosti  3:1
 Two Pairs  Dvije karte jedne vrijednosti plus dvije karte druge vrijednosti  2:1
 One Pair  Dvije karte iste vrijednosti  1:1
 Ace + King  As i kralj neovisno o boji  1:1

 

Ulog BONUS

Ako igrač ima kombinaciju "tri istovrsne" i više, iz samog dijeljenja, onda on ima šansu da dobije dopunske isplate čak i tada kada djelitelj "nema igru" i kada mu je kombinacija bolja nego kod igrača. Za to postoji ulog BONUS.

Maksimalni bonus je jednak polovini uloga ANTE. Kod zamjene karata ulog BONUS se gubi.

Kupovina igre djelitelju

Nakon što djelitelj otkrije svoje karte i ako kod njega nema igre (kombinacije), igrač može da pokuša da kupi igru. Onaj koji želi da kupi igru djelitelju dodaje ulog jednak ANTE ulogu. Djelitelj mijenja svoju najveću kartu.

Ako se poslije toga kod djelitelja nije obrazovala igra, onda se ulog ANTE ne plaća igračima. Ako se složila kombinacija – djelitelj isplaćuje boksove u skladu sa kombinacijama koje su na njima. Djelitelj može promijeniti samo jednu svoju kartu.

 

Tamni boks

Ako na stolu ima slobodnih boksova, igrač može postaviti tamni boks.

Tamni boks – boks na kojem igrač ne može izvoditi nikakve radnje (mijenjati karte, kupovati igru djelitelju).

Da bi igrao na tamnom boksu, igrač mora postaviti prije dijeljenja karata uloge ANTE, BET (obavezno) i BONUS (po želji).